University of Malaya Theses and Dissertations

 

Faculty of Law

All Theses and Dissertations; 166 titles

 1. Ph.D. Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya 2017.
 2. Dissertation (LL.M) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2013.
 3. Dissertation (M.Syariah) -- Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.
 4. Dissertation (M.CJ) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2004.
 5. Dissertation (M.CJ) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2003.
 6. Thesis Ph.D Jabatan Pengurusan, Perancangan dan Dasar Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya 2014.
 7. Dissertation (LL.M) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2014.
 8. Thesis [Ph.D] -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2006.
 9. Dissertation (LL.M) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 1978.
 10. Thesis [Ph.D] -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2009.
 11. Dissertation (M.C.L.) -- Universiti Malaya, 1986.
 12. Thesis (Ph.D) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 1991.
 13. Dissertation (LL.M) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2008/2009.
 14. Dissertation (LL.M) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2009/2010.
 15. Dissertation (M.CJ) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2002.
 16. Dissertation (LL.M) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2003.
 17. Dissertation (LL.M) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2008/2009.
 18. Ph.D Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya 2015.
 19. Dissertation (M.CJ) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2004.
 20. Thesis (Ph.D) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2010.
 21. Thesis Ph.D Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya 2015.
 22. Dissertation (LLM) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2006.
 23. Thesis (Ph.D) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 1993.
 24. Ph.D Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya 2016.
 25. Dissertation (M.Ed.) -- Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 2013.

   Page 2 of 7     

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (39) PhD (9) Masters (118)

Year

2017(4) 2016(3) 2015(6) 2014(11) 2013(8) 2012(5) 2011(7) 2010(9) 2009(12) 2008(4) 2007(11) 2006(8) 2005(7) 2004(6) 2003(8) 2002(2) 2001(1) 2000(3) 1999(3) 1998(4) 1997(3) 1996(3) 1995(3) 1994(1) 1993(4) 1992(2) 1990(2) 1989(3) 1987(2) 1985(1) 1984(1) 1981(1) 1980(2) 1979(4) 1978(6) 1976(3) 1975(1) 1960(1) (1)