University of Malaya Theses and Dissertations

19,498 entries (16,063 Disertations and 3,435 Theses)

Academy of Malay Studies

All Theses and Dissertations; 259 titles

 1. Dissertation (M.A) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1997.
 2. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2010.
 3. Thesis (Ph.D) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2009.
 4. Dissertation M.Malay.Stud. Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2014.
 5. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2002.
 6. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Pesuratan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2010.
 7. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2010.
 8. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2004.
 9. Dissertation (M.Malay.Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2007.
 10. Dissertation (M.A) -- Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 11. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2004.
 12. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2002.
 13. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Linguistik Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2008.
 14. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2004.
 15. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 16. Dissertation (M.A.) -- Jabatan Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1983.
 17. Thesis (Ph.D) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 18. Dissertation (M.Eng.Sc.) -- Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Malaya, 2004.
 19. Dissertation M.Malay.Stud. Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2014.
 20. Dissertation (M.Malay.Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2009.
 21. Tesis (Ph.D) -- Akademi Pengajian Melayu, Univesiti Malaya, 2009.
 22. Ph.D. Jabatan Sosio Budaya Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2016.
 23. Dissertation (M. Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 24. Thesis Ph.D Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2011.
 25. M.Malay Stud. Jabatan Kesenian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2015.

   Page 2 of 11     

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (68) PhD (7) Masters (10) Masters (174)

Year

2016(2) 2015(15) 2014(24) 2013(8) 2012(21) 2011(21) 2010(13) 2009(21) 2008(13) 2007(16) 2006(12) 2005(20) 2004(22) 2003(9) 2002(10) 2001(9) 2000(8) 1999(5) 1998(4) 1997(1) 1995(1) 1994(1) 1985(1) 1983(1) 1977(1)