University of Malaya Theses and Dissertations

19,498 entries (16,063 Disertations and 3,435 Theses)

Academy of Islamic Studies

All Theses and Dissertations; 1865 titles

 1. Dissertation (M.Syariah) -- Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2013.
 2. Dissertation (M.Syariah) -- Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2005.
 3. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.
 4. Dissertation (M.Usuluddin) -- Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003.
 5. Dissertation (M.Usuluddin.) -- Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008.
 6. Dissertation (M.Usuluddin) -- Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2013.
 7. Dissertation (M. Islam. Stud.) -- Jabatan Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006.
 8. Dissertation (M.Islam Stud.) -- Program Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2009.
 9. Thesis Ph.D Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 2014.
 10. Thesis (Ph.D) -- Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008.
 11. Dissertation (M.Usuluddin) -- Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008.
 12. Thesis (Ph.D) -- Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2013.
 13. Ph.D Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 2015.
 14. Dissertation (M.Usuluddin) -- Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010.
 15. Thesis (Ph.D) -- Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.
 16. Dissertation (M.Usuluddin) -- Jabatan Al-Qur'an dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004.
 17. Thesis (Ph.D) -- Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.
 18. Dissertation (M.Islam Stud.) -- Program Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008.
 19. Dissertation (M.Usuluddin) -- Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010.
 20. Thesis (Ph.D) -- Program Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.
 21. Dissertation (M.Syariah) -- Jabatan Siasah Syar'iyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008.
 22. Dissertation (M.Usuluddin) -- Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam,Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2002.
 23. Dissertation (M.Islam Stud.) -- Program Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2013.
 24. Dissertation (M.Usuluddin)-- Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010.
 25. Dissertation (M.Syariah) -- Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010.

   Page 2 of 75     

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (405) PhD (58) Masters (89) Masters (1313)

Year

2016(18) 2015(111) 2014(113) 2013(133) 2012(153) 2011(131) 2010(134) 2009(104) 2008(121) 2007(97) 2006(139) 2005(125) 2004(129) 2003(112) 2002(52) 2001(53) 2000(28) 1999(37) 1998(14) 1997(12) 1996(7) 1995(7) 1994(4) 1993(9) 1992(4) 1991(7) 1990(2) 1989(1) 1988(3) 1987(2) 1984(1) 1983(1) 1974(1)