University of Malaya Theses and Dissertations

 

Faculty of Computer Science and Information Technology

Theses and Dissertations Submitted in 2010; 89 titles

 1. Dissertation (M.Softw.Eng.) -- Jabatan Kejuruteraan Perisian, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 2. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Jabatan Kejuruteraan Perisian, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 3. Dissertation (M.Inf.Tech.) -- Jabatan Sistem dan Teknologi Komputer, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 4. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Jabatan Sistem dan Teknologi Komputer, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 5. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Sains Maklumat, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 6. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Sains Maklumat, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 7. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Jabatan Sistem dan Teknologi Komputer, Fakulti Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 8. Dissertation (M.Softw.Eng.) -- Jabatan Kejuruteraan Perisian, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 9. Dissertation (M.L.I.S.) -- Jabatan Sains Maklumat, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 10. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Jabatan Sistem dan Teknologi Komputer, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 11. Dissertation (M.Softw.Eng.) -- Jabatan Kejuruteraan Perisian, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 12. Dissertation (M.Inf.Tech.) -- Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 13. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Jabatan Sains Maklumat, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 14. Dissertation (M.Softw.Eng.) -- Jabatan Kejuruteraan Perisian, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 15. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Kejuruteraan Perisian, Fakulti Sains Komputer and Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 16. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Jabatan Kejuruteraan Perisian, Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 17. Dissertation (M.Inf.Tech.) -- Jabatan Sistem dan Teknologi Komputer, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 18. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Jabatan Sistem dan Teknologi Komputer, Universiti Malaya, 2010.
 19. Dissertation (M.Softw.Eng.) -- Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 20. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 21. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Sistem dan Teknologi Komputer, Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 22. Dissertation (M.Softw.Eng.) -- Jabatan Kejuruteraan Perisian, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 23. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 24. Dissertation (M.Comp.Sc.) -- Jabatan Sains Maklumat, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.
 25. Dissertation (M.Softw.Eng.) -- Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 2010.

Page 1 of 4     

2010

PhD (10) Masters (79)

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (100) PhD (48) Masters (62) Masters (836)

Year

2017(2) 2016(22) 2015(65) 2014(38) 2013(84) 2012(90) 2011(101) 2010(89) 2009(70) 2008(61) 2007(68) 2006(58) 2005(56) 2004(44) 2003(48) 2002(44) 2001(19) 2000(34) 1999(25) 1998(15) 1997(3) 1996(2) 1995(1) 1994(2) 1993(1) 1992(1) 1991(1) 1989(1) 1988(1)