University of Malaya Theses and Dissertations

 

Faculty of Law

Theses and Dissertations Submitted in 2007; 11 titles

 1. Thesis (PhD) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, Jun 2007.
 2. Dissertation (LLM) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2007.
 3. Dissertation (M.Syariah ) -- Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.
 4. Dissertation (LLM) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2007.
 5. Dissertation (M.Syariah) -- Jabatan Syariah dan Undang-undang, Bahagian Pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.
 6. Dissertation (M.Syariah) -- Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.
 7. Dissertation (M.Syariah) -- Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.
 8. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.
 9. Dissertation [LLM] -- Undang-Undang, Universiti Malaya, 2008.
 10. Thesis (Ph.D) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2007.
 11. Thesis (PhD.) -- Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2007.

Page 1 of 1  

2007

PhD (4) Masters (7)

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (39) PhD (9) Masters (118)

Year

2017(4) 2016(3) 2015(6) 2014(11) 2013(8) 2012(5) 2011(7) 2010(9) 2009(12) 2008(4) 2007(11) 2006(8) 2005(7) 2004(6) 2003(8) 2002(2) 2001(1) 2000(3) 1999(3) 1998(4) 1997(3) 1996(3) 1995(3) 1994(1) 1993(4) 1992(2) 1990(2) 1989(3) 1987(2) 1985(1) 1984(1) 1981(1) 1980(2) 1979(4) 1978(6) 1976(3) 1975(1) 1960(1) (1)