University of Malaya Theses and Dissertations

17,760 entries (19,498 Disertations and 3,435 Theses)

Academy of Malay Studies

All Theses and Dissertations; 259 titles

 1. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2004.
 2. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu,Universiti Malaya, 2005.
 3. Thesis (Ph.D.) -- Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2015.
 4. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Jabatan Sosiobudaya Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 5. Dissertation M.Malay.Stud. Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2014
 6. Dissertation M.Malay.Stud. Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2014.
 7. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2004.
 8. Dissertation (M. Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 9. Thesis (Ph.D.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2013.
 10. Dissertation M.Malay.Stud. Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2013.
 11. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2009.
 12. Dissertation (M.Malay. Stud.) -- Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2009.
 13. Thesis (Ph.D.) -- Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2012.
 14. Dissertation (M. Malay. Stud.) -- Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2011.
 15. Dissertation (M.Malay. Stud.) -- Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2012.
 16. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2010.
 17. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2008.
 18. Dissertation (M. Malay. Stud. ) -- Jabatan Bahaha Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2011.
 19. Dissertation M.Malay.Stud. Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2014.
 20. Ph.D Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2015.
 21. Thesis (Ph.D) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 22. Dissertation (M.Malay.Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2009.
 23. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 24. Dissertation (M.Malay.Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2010.
 25. Thesis (Ph.D.) -- Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2007.

Page 1 of 11     

Search

 

Search on Pendeta WebPAC

Level

PhD (68) PhD (7) Masters (10) Masters (174)

Year

2016(2) 2015(15) 2014(24) 2013(8) 2012(21) 2011(21) 2010(13) 2009(21) 2008(13) 2007(16) 2006(12) 2005(20) 2004(22) 2003(9) 2002(10) 2001(9) 2000(8) 1999(5) 1998(4) 1997(1) 1995(1) 1994(1) 1985(1) 1983(1) 1977(1)