University of Malaya Theses and Dissertations

19,498 entries (16,063 Disertations and 3,435 Theses)

Faculty of Business and Accountancy

Theses and Dissertations Submitted in 2010; 76 titles

 1. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Pengurusan Perakaunan dan Percukaian, Universiti Malaya, 2010.
 2. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Pengurusan Perakaunan dan Percukaian, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 3. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Operasi dan Pengurusan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 4. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Dasar dan Strategi Perniagaan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 5. Dissertation (M.B.A.) -- Sekolah Perniagaan Pascasiswazah, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 6. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 7. Dissertation (M.B.A.) -- Sekolah Perniagaan Pascasiswazah, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 8. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Dasar dan Strategi Perniagaan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 9. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 10. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Pemasaran dan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 11. Dissertation (M.B.A.) -- Sekolah Perniagaan Pascasiswazah, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 12. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Perakaunan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 13. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Perakaunan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 14. Dissertation (M.B.A.) -- Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 15. Dissertation (M.B.A.) -- Sekolah Perniagaan Pascasiswazah, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 16. Dissertation (M.B.A) -- Sekolah Perniagaan Pascasiswazah, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 17. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 18. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Pengurusan Perakaunan dan Percukaian, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 19. Dissertation (M.B.A.) -- Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 20. Dissertation (M.B.A.) -- Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 21. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 22. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Pemasaran dan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 23. Dissertation (M.B.A.) -- Jabatan Pemasaran dan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 24. Dissertation (M.B.A.) -- Sekolah Perniagaan Pascasiswazah, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 25. Dissertation (M.Mgmt.) -- Jabatan Dasar dan Strategi Perniagaan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.

Page 1 of 4     

2010

PhD (13) Masters (63)

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (117) PhD (13) Masters (1) Masters (1128)

Year

2016(3) 2015(11) 2014(12) 2013(30) 2012(55) 2011(68) 2010(76) 2009(92) 2008(105) 2007(102) 2006(81) 2005(64) 2004(46) 2003(41) 2002(69) 2001(74) 2000(119) 1999(63) 1998(139) 1997(6) 1987(1) 1986(2)