University of Malaya Theses and Dissertations

 

Faculty of Business and Accountancy

PhD Theses; 117 titles

 1. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Perakaunan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2012.
 2. Thesis (Ph.D) -- Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2007.
 3. Thesis Ph.D Jabatan Pemasaran dan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2014.
 4. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 5. Thesis Ph.D Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2014.
 6. Thesis Ph.D Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2013.
 7. Thesis Ph.D bJabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2014.
 8. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Operasi dan Pengurusan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2009.
 9. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Perakaunan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2008.
 10. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Pengurusan Perakaunan dan Percukaian, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 11. Thesis (Ph.D) -- Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2006.
 12. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 13. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 14. Thesis Ph.D Jabatan Perakaunan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2013.
 15. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Pemasaran dan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 16. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Pengurusan Perakaunan dan Percukaian, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2012.
 17. Thesis Ph.D Jabatan Pemasaran dan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2014.
 18. Thesis (Ph.D) -- Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2007.
 19. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Perakaunan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 20. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Perakaunan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 21. Thesis (Ph.D) -- Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 22. Thesis (Ph.D) -- Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2006.
 23. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Perakaunan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.
 24. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Pemasaran dan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2011.
 25. Thesis (Ph.D) -- Jabatan Perbankan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, 2010.

Page 1 of 5     

PhD

2014(12) 2013(18) 2012(13) 2011(27) 2010(13) 2009(8) 2008(5) 2007(8) 2006(6) 2005(1) 2004(2) 2003(2) 2002(1) 2000(1)

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (117) PhD (27) Masters (1) Masters (1128)

Year

2017(9) 2016(8) 2015(11) 2014(12) 2013(30) 2012(55) 2011(68) 2010(76) 2009(92) 2008(105) 2007(102) 2006(81) 2005(64) 2004(46) 2003(41) 2002(69) 2001(74) 2000(119) 1999(63) 1998(139) 1997(6) 1987(1) 1986(2)