University of Malaya Theses and Dissertations

 

Faculty of Business and Accountancy

PhD Theses; 27 titles

 1. Ph.D Jabatan Pengurusan dan Percukaian, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015.
 2. Ph.D. Jabatan Pengurusan Perakaunan dan Percukaian, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2016.
 3. Ph.D Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015.
 4. Ph.D. Jabatan Kewangan dan Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2016.
 5. Ph.D Sekolah Perniagaan Pascasiswazah, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015.
 6. Ph.D. Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2016.
 7. Ph.D. Jabatan Pemasaran dan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2017.
 8. Ph.D. bJabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2017.
 9. Ph.D. Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2016.
 10. Ph.D. Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2017.
 11. Ph.D. Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2017.
 12. Ph.D Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015.
 13. Ph.D. Jabatan Pengurusan Perakaunan dan Percukaian, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2016.
 14. Ph.D Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015
 15. Ph.D. Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015.
 16. Ph.D. Jabatan Perakaunan dan Pengurusan dan Percukaian, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2016.
 17. Ph.D Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015.
 18. Ph.D -- Department of Marketing, Faculty of Business and Accountancy, Universiti Malaya.
 19. Ph.D. Jabatan Dasar dan Strategi Perniagaan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2017.
 20. Ph.D. -- Department of Finance and Banking, Faculty of Business and Accountancy, University Malaya 2016
 21. Ph.D. Jabatan Pemasaran dan Sistem Maklumat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2017.
 22. Ph.D Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015.
 23. Ph.D Jabatan Pengurusan Perakaunan dan Percukaian, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015.
 24. Ph.D Jabatan Perbankan Kewangan & Pengauditan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2015
 25. Ph.D. Jabatan Kewangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya 2017.

Page 1 of 2     

PhD

2017(9) 2016(8) 2015(10)

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (117) PhD (27) Masters (1) Masters (1128)

Year

2017(9) 2016(8) 2015(11) 2014(12) 2013(30) 2012(55) 2011(68) 2010(76) 2009(92) 2008(105) 2007(102) 2006(81) 2005(64) 2004(46) 2003(41) 2002(69) 2001(74) 2000(119) 1999(63) 1998(139) 1997(6) 1987(1) 1986(2)