University of Malaya Theses and Dissertations

 

Faculty of Built Environment

PhD Theses; 18 titles

 1. Ph.D. Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.
 2. Ph.D cJabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.
 3. Ph.D. Jabatan Ukur Bangunan, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2017.
 4. Ph.D Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.
 5. Ph.D Jabatan Sains Binaan, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2016.
 6. Ph.D. Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2017.
 7. Ph.D Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.
 8. Ph.D Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.
 9. Ph.D. Jabatan Perancangan Bandar, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2016.
 10. Ph.D. Jabatan Senibina, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2017.
 11. Ph.D Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.
 12. Ph.D. Jabatan Seni Bina, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2017.
 13. Ph.D Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.
 14. Ph.D Jabatan Senibina, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.
 15. Ph.D. Jabatan Senibina, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2017.
 16. Ph.D. Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2016.
 17. Ph.D. Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.
 18. Ph.D. Jabatan Seni Bina, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 2015.

Page 1 of 1  

PhD

2017(5) 2016(4) 2015(9)

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (37) PhD (18) Masters (55) Masters (64)

Year

2017(10) 2016(41) 2015(23) 2014(8) 2013(17) 2012(16) 2011(21) 2010(14) 2009(7) 2008(2) 2007(6) 2006(1) 2005(2) 2004(4) 2003(1) 2002(1)