University of Malaya Theses and Dissertations

 

Academy of Malay Studies

Masters Dissertations submitted in 2005; 17 titles

 1. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu,Universiti Malaya, 2005.
 2. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 3. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 4. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 5. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu,Universiti Malaya, 2005.
 6. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu,Universiti Malaya, 2005.
 7. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 8. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 9. Dissertation (M.A) -- Jabatan Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 10. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 11. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Jabatan Sosiobudaya, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 12. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 13. Dissertation (M. Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 14. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2005.
 15. Dissertation (M.Malay.Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 16. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.
 17. Dissertation (M.Malay Stud.) -- Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2006.

Page 1 of 1  

2005

PhD (3) Masters (17)

Masters

2014(17) 2013(6) 2012(10) 2011(15) 2010(5) 2009(18) 2008(7) 2007(11) 2006(9) 2005(17) 2004(20) 2003(4) 2002(9) 2001(8) 2000(7) 1999(3) 1998(4) 1997(1) 1994(1) 1983(1) 1977(1)

Search

 

Search on
Pendeta Discovery

Level

PhD (67) PhD (20) Masters (25) Masters (174)

Year

2017(7) 2016(21) 2015(16) 2014(24) 2013(8) 2012(21) 2011(21) 2010(13) 2009(22) 2008(13) 2007(16) 2006(12) 2005(20) 2004(22) 2003(9) 2002(10) 2001(9) 2000(8) 1999(5) 1998(4) 1997(1) 1995(1) 1994(1) 1983(1) 1977(1)