Home | About | Pendeta Discovery | Services | eResources

On-line Databases | New Books | UM Theses & Dissertations

New Books at the Library - October 2019 | July 2019 | April 2019 | January 2019 | October 2018 | July 2018 |

Browse by Subjects
New Books - April 2019 - Education

108 titles

 1. 50 golden years 1967-2017
  Penang, Malaysia : Seameo Recsam, 2017. ISBN: 9789679300499
 2. Tranformasi pendidikan ke arah pendidikan bertaraf dunia / editor Zawawi Ismail, Muhammad Faizal A. Ghani, Mphd Helmee Firdaus Salehudin, Hailan Salamun, Norfariza Mohd Radzi, Aminah Ping.
  Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 2011. ISBN: 9789834283551
 3. Education for sustainable consumption and production (ESCP) : curriculum and teaching guide for secondary education / Sabrina Ho Abdullah.
  Serdang, Selangor : Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2018. ISBN: 9789673447831
 4. Transformation 2050 : the alternative futures of Malaysian universities / Sohail Inayatullah, Fazidah Ithnin.
  Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan : USIM Press, Universiti Sains Islam Malaysia, 2018. ISBN: 9789674404192
 5. Organisasi pembelajaran memacu kecemerlangan universiti / Norliah Kudus, Sufean Hussin.
  Melaka: Penerbit Universiti, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 2018. ISBN: 9789672145240
 6. Success stories of Malaysia’s global reach and CLMV programme / editors Shukran Abdul Rahman, Munir Shuib.
  Kuala Lumpur : IIUM Press, 2018. ISBN: 9789674184681
 7. Sustainability of higher education : a global perspective / editors Rosni Bakar, Aziah Ismail.
  Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2018. ISBN: 9789674612955
 8. Higher education guide for Malaysians : book 2 : scholarship guide / A. Thiruvenggadam.
  Kuala Lumpur : Iraimalar Education Information Centre 2016. ISBN: 9789671088319
 9. Memoir dari guli ke golf : laluan berbelok ke puncak / Misran Rokimin.
  Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2019. ISBN: 9789674608194
 10. From pedagogy to heutagogy : research and development / editor Hanipah Hussin.
  Melaka : Penerbit Universiti, Universiti Teknikal Melaka, 2018. ISBN: 9789672145417
 11. Konsep pengajaran berkesan model nukleitik / oleh YTM Dr. Sarah YTM Tunku Mhd. Jiwa.
  Kedah : Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2009.
 12. Kemahiran bernilai tambah : teori dan amali / Arniza Mokhtar, Zamri Mahamod.
  Bangi, Selangor : Penerbit UKM, 2018. ISBN: 9789674126421
 13. Current trends, issues and challenges of education and language studies / editors Erda Wati Bakar, Emily Abd Rahman.
  Kuala Lumpur : Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, 2018. ISBN: 9789675985683
 14. Inovasi pengajaran dan pembelajaran : mengoptimumkan pembelajaran pelajar / editor Saemah Rahman, Zamri Mahamod.
  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017. ISBN: 9789834912611
 15. Solution-focused brief therapy in schools : a 360-degree view of the research and practice principles / Johhny Kim, Michael Kelly, and Cynthia Franklin.
  New York, NY : Oxford University Press, 2017. ISBN: 9780190607289
 16. Kemahiran metatingkah laku dan membuat keputusan / Zakri Abdullah, Saemah Rahman.
  Bangi, Selangor : UKM Press, 2018. ISBN: 9789674126506
 17. Aplikasi asas SmartPLS dalam kajian sains sosial / Azwadi Ali.
  Kuala Terengganu, Terengganu : Penerbit UMT, 2018. ISBN: 9789672134558
 18. Teknologi komputeran Generasi-Z / disunting oleh Noor Faridatul Ainun Zainal, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Rodziah Latih.
  Bangi, Selangor : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2019. ISBN: 9789674127183
 19. Permainan dan simulasi / Wan Hasmah Wan Mamat, Nur Munirah Teoh Abdullah.
  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015. ISBN: 9789834612214
 20. Aktiviti pembelajaran dan pemudahcara (PdPc) : melalui kaedah pembelajaran koperatif / Siti Rahaimah Ali.
  Tanjong Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2019. ISBN: 9789672163640
 21. Mozaik teknologi pendidikan : e-learning / Dewi Salma Prawiradilaga, dkk.
  Jakarta : Prenadamedia Group, 2016. ISBN: 9786027985131
 22. Pengurusan kerja rumah yang efektif : rahsia kejayaan sekolah berprestasi tinggi / Mohammed Sani Ibrahim, Saedah Siraj, Norlidah Alias.
  Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 2013.
 23. Educate the child to make tomorrow better than today / Nuwan Dissanayaka.
  World Conference on Education, 2017. ISBN: 9789553853707
 24. Early childhood development : a multicultural perspective / Jeffrey Trawick-Smith.
  Boston : Pearson, c2014. ISBN: 9781292041520
 25. 100 panduan mengajar perkembangan peribadi, sosial dan emosi / Judith Thwaites ; Penterjemah Mohd Mustaman Abd Karim.
  Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2014. ISBN: 9789674300937

Page 1 of 5   Next Page