Home | About | Pendeta Discovery | Services | eResources

On-line Databases | New Books | UM Theses & Dissertations

New Books at the Library - October 2019 | July 2019 | April 2019 | January 2019 | October 2018 | July 2018 |

Browse by Subjects

 

New Books - April 2019

1,790 titles

 1. [Kertas-kertas kerja Konvensyen Perwarisan Harta Islam yang berlangsung pada 12-14 Jun 2007 di Kuala Lumpur].
  Kuala Lumpur : Amanah Raya Behad, 2007. ISBN: 9789834347710
 2. 100 panduan bagi guru pelatih / Angella Cooze ; penterjemah Rosiah Jantan.
  Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2014. ISBN: 9789830685632
 3. 100 panduan membantu murid yang mengalami ADHD / Geoff Kewley dan Pauline Latham ; penterjemah Jamilah Mohamed Kutty.
  Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2014. ISBN: 9789830687537
 4. 100 panduan membina amalan yang baik dalam pendidikan awal kanak-kanak / Wendy Bowkett, Stephen Bowkett ; penterjemah Aziah Salleh.
  Kuala Lumpur : Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2014. ISBN: 9789830685656
 5. 100 panduan mengajar perkembangan kreatif / Stephen Bowkett, Wendy Bowkett ; penterjemah Haniza Lockman.
  Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2017. ISBN: 9789674601959
 6. 100 panduan mengajar perkembangan peribadi, sosial dan emosi / Judith Thwaites ; Penterjemah Mohd Mustaman Abd Karim.
  Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2014. ISBN: 9789674300937
 7. 100 panduan untuk mengajar perkembangan kemahiran fizikal / Simon Brownhill ; penterjemah Zaleha Abidin.
  Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2014. ISBN: 9789830687568
 8. 100 tahun Istana Lama Seri Menanti / YM Dr. Raja Nafida Raja Shahminan.
  Seremban, Negeri Sembilan : Lembaga Muzium Negeri Sembilan, 2009.
 9. 100 tahun Jepun dalam pembangunan ekonomi di Sabah 1880-1980 / Md Saffie Abdul Rahim.
  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2019. ISBN: 9789834917227
 10. 101 soal jawab halal / Ahmad Nasir Mohd Yusoff.
  Serdang, Selangor : Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2019. ISBN: 9789673449309
 11. 200 QUOTES for you... for us... / Noraien Mansor, Normaliza Abd Rahim.
  Kuala Nerus, Terengganu : Penerbit UMT, 2017. ISBN: 9789672134107
 12. 202 khasiat herba / Sabda.S ;editor pengurusan Sa'adiah Mohamad ;editor Sity Normala Salim.
  Shah Alam, Selangor : Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd., 2011. ISBN: 9789831247129
 13. 21 lessons for the 21st century / Yuval Noah Harari.
  London : Jonathan Cape, 2018. ISBN: 9781787330870
 14. 22 Julai dalam sejarah Sarawak : antara fakta dan dusta / Sanib Said.
  Kuching, Sarawak : Sanib Said, 2016. ISBN: 9789671343524
 15. 30 days and 30 years : the sprint and marathon of achieving breakthrough performance / Azran Osman-Rani.
  Kuala Lumpur : Azran Osman-Rani, 2019. ISBN: 9789671667200
 16. 40 Hadith anjuran berbuat baik / karangan 'Abd al-'Azim bin 'Abd al-Qawi bin Abdullah al-Mundhiri ; penterjemah Muhammad Sanadi Abu Bakar ; penyunting Najahudin Lateh.
  Shah Alam, Selangor : Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA, 2016. ISBN: 9789670171524
 17. 40 Hadith memuliakan sesama Muslim / karangan al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani ; penterjemah Muhammad Sanadi Abu Bakar ; penyunting Najahudin Lateh.
  Shah Alam, Selangor : Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA, 2016. ISBN: 9789670171531
 18. 5 projek robot mudah dan praktikal dengan arduino / Fariz Ali @ Ibrahim, Mohd Shahrieel Mohd Aras, Ahmad Zaki Shukor, Mariam Md Ghazaly, Muhammad Herman Jamaluddin.
  Durian Tunggal, Melaka : Penerbit Universiti, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 2018. ISBN: 9789672145349
 19. 5 terapi penyakit hati / Adil Akhyar.
  Johor Bahru, Johor : Pustaka Azhar, 2012. ISBN: 9789670156644
 20. 50 golden years 1967-2017
  Penang, Malaysia : Seameo Recsam, 2017. ISBN: 9789679300499
 21. 50 idea pengurusan yang anda patut ketahui / Edward Rusell-Walling ; penterjemah Raja Mazwin Raja Awi.
  Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2019. ISBN: 9789674606558
 22. 509 suara rakyat, suara keramat : (esei-esei menuju Malaysia baharu) / disunting oleh Imran Mohd Rasid, Tang Ah Chai, Yvonne Tan, Jeremy Lim.
  Petaling Jaya, Selangor : Strategic Information and Research Development Centre, 2019. ISBN: 9789672165453
 23. 509 the people have spoken : (essays on the making of a new Malaysia) / edited by Imran Mohd Rasid, Tang Ah Chai, Yvonne Tan Yit Fong, Jeremy Lim Jiang Shen.
  Petaling Jaya, Selangor : Strategic Information and Research Development Centre, 2018. ISBN: 9789672165477
 24. 6 habits of highly successful managers / John Cioffi and Ken Willig ;edited by Kate Henches.
  Petaling Jaya, Selangor : Advantage Quest Publications, 2011. ISBN: 9833831737
 25. ABC pendekatan pengajaran berasaskan otak / Salmiza Saleh.
  Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2018. ISBN: 9789674612658

Page 1 of 72   Next Page